top of page

Kasko Sigortası Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Kasko sigortaları aracı çarpma, çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs sırasında görülen zararlara karşı güvence altına alan sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak yaptırılan bu sigortada poliçesinin kapsamı sigortalı tarafından belirlenir. Ana teminatların yanında poliçeye eklenen teminatlar ile güvence kapsamı genişletilir. Poliçede yer alan teminatlar kapsamında korumanın sağlandığı bu sigortada bazı durumların gerçekleşmesi durumunda tazminat ödenmesi sigorta şirketi tarafından reddedilir.

Araç sürücüsünün uyuşturucu madde kullandığının ve bu şekilde bir kazaya karıştığının tespit edildiği durumlarda kasko sigortası hasar için herhangi bir işlem gerçekleştirmez. Bu şekilde karışılan kazalarda tüm kusur madde kullanan taraftadır.

Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen alkol sınırını aşmış kişilerin yönetiminde kazaya karışan araçların hasar onarım işlemleri sigorta şirketi tarafından karşılanmaz.

Savaş, işgal, darbe ve isyan gibi durumlarda araçta meydana gelen hasar sigorta şirketi tarafından karşılanmaz.

Sigortalı aracın ehliyeti olmayan kişilerin kontrolünde kazaya karışması durumunda araçta oluşan hasarın karşılanması sigorta şirketi tarafından reddedilir.

Sürücülerin yükümlülüklerinden olan yağ, su ve antifriz değişiminin aksatılması nedeniyle oluşan hasar ya da bu aksaklıklar nedeniyle karışılan kazalar sonucu oluşan hasarlar sigorta şirketi tarafından karşılanmaz.

Aracın periyodik bakım ve onarımının yaptırılmaması nedeniyle araçta oluşan hasarlar sigorta şirketlerinin düzenlediği poliçe kapsamı dışındadır.

Kasko sigortasının teminatları kapsamında yer alan, aracın kendi gücü ile girip çıkabildiği ruhsatlı sefer yapan gemi ya da trenler haricinde, bir yerden başka bir yere götürülmesi amacıyla taşınmasından kaynakalanan hasarlar sigorta şirketi tarafından karşılanmaz.

Sigortalı aracın sigortalı tarafından zarara uğratılması ya da sigortalının azmettirmesi sonucu başkaları tarafından zarara uğratılması nedeniyle oluşan hasar sigorta şirketleri tarafından karşılanmaz.
Aracın ruhsatta belirtilen taşıma haddinden fazla yük ya da yolcu taşımasından kaynaklanan hasarlar sigorta şirketi tarafından karşılanmaz.

Sigorta şirketleri tarafından karşılanmayan hiçbir hasarın onarımı anlaşmalı servislerde gerçekleştirilmez. Anlaşmasız servislerde ise hasar onarıldıktan sonra sürücüden hasar bedeli tahsil edilir. Sürücünün mağduriyet yaşamaması için sigorta şirketiyle düzenlenen poliçede yer alan teminat ve koşullara hakim olması gerekir.

Comments


bottom of page