top of page

Anahtar Kaybı Teminatı Nedir?

Ek teminatın alınması kaydıyla, Kasko poliçesi ile sigortalı aracın anahtarının kaybolması ve/veya çalınması halinde araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kilit sisteminin değiştirilmesi, anahtarın kopyalanması veya yeniden kodlanması masrafları teminat altına alınabilmektedir.

Kasko Sigorta Poliçesi İle Araç Anahtarının Kaybolması Veya Çalınması Sonucunda, Aracın Alarm Ve Merkezi Kilit Sisteminin Değiştirilmesi İçin Yapılan Harcamalar Karşılanabilir Mi?
Ek teminatın satın alınmış olması kaydıyla , Kasko Sigortası Genel Şartları A.4.12. maddesine istinaden; zor kullanma veya gasp sonucunda veya sigortalının kusuru olmaksızın araç anahtarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi sebebiyle, sigortalı aracın güvenliğinin sağlanması amacıyla, mevcut anahtarların yeniden kopyalanması, alarm ve/veya immobilizer türü uyarı sistemlerinin kodlanması, komple kilit mekanizmasının/kontak setinin değiştirilmesi masrafları, teminata dahildir.

Aracın Asıl Anahtarla Çalınması Teminatı Nedir?
Ek teminatın alınması kaydıyla, araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.
Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Aracın Asıl Anahtarla Çalınması Hangi Durumlarda Ödenmez?
Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı, pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır. Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Aracımın Anahtarını Kaybettim. Ne Yapmalıyım?
Anahtarın kaybolduğuna/çalındığına dair polis tutanağı hazırlatılarak sigorta şirketine başvurulmalıdır. Poliçede anahtar kaybı teminatı var ise, anahtar yapımı ve kilit sisteminin değişimi masrafları poliçeden karşılanır.

Comments


bottom of page