top of page

Gizlilik Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR

 İşbu Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi’nde (Sözleşme),

 Hizmet Sunan:

 ERK Garaj - Semahat Sungur , Bu sözleşmede “ERK Garaj” olarak adlandırılacaktır.

 Üye Olan:

 Erk Garaj,  erkgaraj.com WEB sitesi üzerinde kurumsal/bireysel bilgilerini paylaşan ve kayıt olan gerçek veya tüzel kişi/kişiler.

 Bu sözleşme’de “ÜYE” olarak adlandırılacaktır.

 İşbu sözleşme, Erk Garaj ile işbu sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan ÜYE arasında, ÜYE’nin elektronik olarak onay vermesi ile yürürlüğe girer.

 

MADDE 2. TANIMLAR

 

Site: ERK GARAJ tarafından hazırlanan ve ERK GARAJ Web Sitesi ya da ERK Garaj’in anlaştığı aracı kurumlar sitesi ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

 Video: ERK GARAJ tarafından belirlenen konulara ilişkin eğitim, ses ve görüntü kayıtlarını;

 İçerik: Site ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler ve videoları;

 Hizmetler: ERK GARAJ’nin, ÜYE’nin ihtiyaç duyacağı iş ve işlemleri/hizmeti tahmin ve tespite dayalı geliştirerek, internet ortamında kolay ve rahat bir şekilde ulaşılıp kullanılması için sunduğu sitedeki uygulamalar, hizmetler, video ve içerikleri, kapsamaktadır.

 

 MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

 İşbu Sözleşme’nin konusu, Site’de, ERK GARAJ tarafından sunulan,  bulundurulan ve ileride sunulacak olan hizmetlerden yararlanacak olan Üyelerin ve ERK GARAJ’in, hak ve yükümlüklerinin belirlenmesidir. ÜYE, Sitedeki her türlü kullanım ve hizmetlerden; işbu sözleşmeyi öncelikle ERK GARAJ’in kendi sitesi olan tunelder.org.tr de onaylaması halinde yararlanabileceğini ve ERK GARAJ’ in yapmış olduğu, yukarıda tanımlanan Site’de veya ERK GARAJ’in kendi sitesinde kamuya açık olarak yayımladığı ya da ÜYE’nin e-mail adresine gönderdiği duyurularda yer alan her türlü açıklama, yazı ve uyarıları  peşinen kabul ettiğini ve kayıtsız şartsız uyacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 MADDE 4. SİTE’NİN KULLANIMI

 4.1.Bu sitede yer alan hizmetleri ÜYE, sadece kendi kişisel eğitimi, bilgilenmesi veya diğer ticari olmayan amaçlarla kullanabilir.

 4.2.Bu hizmetlerden yapılan bütün alıntılarda ERK GARAJ uygun bir şekilde kaynak olarak belirtilmeli ve bu alıntıların haklarının ERK GARAJ’a ait olduğu belirtilmelidir.

 4.3.ÜYE, bu sitede yer alan hizmetleri değiştirerek ve/veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenemez.

 4.4.ÜYE, Sitede yer alan hizmeti ve/veya materyali, daha öncesinde ERK GARAJ‘in yazılı iznini almaksızın, herhangi bir ticari amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz ve/veya kopyalayamaz.

 4.5.ÜYE, ERK GARAJ‘in yazılı iznini almaksızın, “mirror” veya “frame” tekniğiyle Site’nin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamaz.

 4.6.ÜYE, bu Site’ye bir ara sayfa ile, tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamaz.

 ERK GARAJ, her türlü tazminat ve dava hakları yanında, bu şartlara uymayan veya diğer kullanıcıların haklarına tecavüz eden kullanıcıların web sitesine erişimini engelleme haklarını kendisinde saklı tutar ve/veya ÜYE’nin üyeliğine, herhangi bir ihbar ve ihtar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

  

MADDE 5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ERK GARAJ, değişen zaman ve günün koşullarına göre, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi gereksinim duyduğunda siteden ilan ederek ya da etmeden yenileyebilir/değiştirebilir. Sözleşme yenilendiğinde yeni hali, siteden ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. İşbu sözleşme ÜYE’nin tek taraflı beyanları ile tamamen veya kısmen değiştirilemez, ÜYE önceki sözleşmenin geçerli olacağı iddiasında bulunamaz.

 

 

MADDE 6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.ÜYE, tunelder.org.tr ‘ye kayıt olmakla, kabul edip onayladıkları işbu sözleşmede belirlenmiş hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, hiçbir şekilde ve nedenle üçüncü kişilere devredemez.

 6.2.ÜYE, sitede yer alan tüm hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik hizmet ve materyallerin telif hakkının ERK GARAJ‘ye ait olduğunu kabul ve beyan eder. Sitede yer alan herhangi bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde üyeliğinin iptal edileceğini ve 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 6.3.ÜYE, üyelik kaydı esnasında istenen bilgileri doğru vereceğini, bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde, üyeliğinin iptal edileceğini ve ERK GARAJ’nin veya üçüncü kişi veya kurumların uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu ve yükümlü olacağını, belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder.

 6.4.Site dâhilinde gerek kendi kullandığı gerekse diğer ÜYE’lerle paylaştığı, başkalarının kişisel, gizlilik, mülkiyet, yayın hakları ve her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan içerik ve bilgileri hak sahibinden veya hakları ellerinde bulunduranlardan yazılı izin almadan yayımlamayacağını ve kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6.5.ÜYE, Site’nin sunduğu hizmetleri alırken ERK GARAJ’ye ilettiği kendisi tarafından sağlanmış bilgi ve içeriklerin doğru, gerçek ve hukuka uygun olduğunu, ÜYE tarafından paylaşılan bilgiler, görüşler, yorumlar vb. ile ilgili başta fikri ve sınai haklar ve tüm maddi ve manevi haklardan veya ihlallerden doğacak sorumluluk ve yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 6.6.ÜYE, suç teşkil eden veya suçu teşvik eden, yasal açıdan takip gerektirebilecek yerel veya uluslararası alanda yasalara uymayan, suç sayılabilecek veya yasal takip gerektirebilecek her şekilde yasa dışı şiddet, terör, tehdit, hakaret, küfür, iftira, kaba ve küçük düşürücü, pornografik taciz, rahatsız edici, cinsiyet ve ırk ayrımcılığına yönelik ahlaka ve toplum düzenine aykırı, kişi veya kurumların özel hayatına şahsına ve sair haklarına zarar vermeyi amaçlayan mesaj ve içerikleri, diğer ÜYE’leri rahatsız edecek veya herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına yüklemeyecek ve yayımlamayacaktır. Yasalara aykırı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden yorumlar ve içerikler nedeni ile doğabilecek tüm sorumluluklar ÜYE’ye aittir.

 6.7.ÜYE, ERK GARAJ’nin sunduğu hizmetleri alabilmek için sisteme erişimde kullandığı kişisel bilgilerinin güvenliği, korunması, saklanması, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. ÜYE’nin ihmal ve kusurlarından dolayı oluşabilecek, ÜYE’nin veya üçüncü şahısların uğrayabileceği zararlardan ERK GARAJ’nin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6.8.ÜYE ve ERK GARAJ birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin ÜYE ve ERK GARAJtarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik ve/veya veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6.9.ÜYE’nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. ÜYE, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.10.Sitedeki hizmetlerin kullanılması sırasında ÜYE bilgisayarında oluşacak arıza, bilgi kaybı ve diğer kayıpları ve her türlü teknik sorun veya kullanılmaması sebebi ile oluşacak her türlü zarar ziyandan ERK GARAJsorumlu olmayıp tüm sorumluluk ÜYE’ye ait olacaktır. Bu ve benzeri hallerde ve meydana gelebilecek zararlardan dolayı ERK GARAJ’den hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

6.11.Her ÜYE, ERK GARAJ’nin ve/veya başka bir ÜYE ve/veya bir üçüncü şahsın yasal haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veritabanlarını, ERK GARAJ’nin izni dışında başka bir web sitesinde ve/veya mecrada yayınlamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile ERK GARAJile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

6.12.Hizmetlerin kullanımı sırasında iletilecek bilgi, mesaj ve belgelerin kaybolması, yanlış adrese iletilmesi veya iletim sırasında yaşanacak sorunlardan ERK GARAJ sorumlu olmayacaktır.

6.13.ÜYE verilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından doğan zararlardan ve sonuçlarından ERK GARAJsorumlu değildir.

6.14.ÜYE, site geneline zarar verecek veya ERK GARAJ’yi başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Aksi takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacağını ve bu konuda ERK GARAJ’nin tüm haklarını saklı tuttuğunu peşinen kabul eder.

6.15.ÜYE sistemde yer alan hizmetlerden yararlanma ve hizmetleri satın alma işlemini sadece kredi kartı veya EFT / havale yöntemiyle yapabilecektir. Bu ödeme araçlarının 3. Kişilerce kayıp, çalıntı ve hileli yollarla kullanılmasından doğan zararlardan ERK GARAJsorumlu değildir.

6.16.ÜYE, sınav tanımlanmış olan hizmetleri satın alması ve izlemesinden sonra dilerse başarı sertifikası kazanmak için sınava girebilir. ÜYE, sınava kendisinin girdiğini ve başka kişilerden destek almadığını taahhüt eder. Aksi durumun tespitinde ERK GARAJ, ÜYE’nin sistemden aldığı tüm sertifikaların ve başarı belgelerinin iptal edilmesi hakkı da dâhil olmak üzere işbu sözleşmeden doğan diğer haklarını saklı tutar.

6.17.ÜYE, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka ÜYElerce seçilmemiş bir kullanıcı adı belirleyerek gereken kayıt adımlarını tamamladığında kendi seçtiği şifre ile sisteme girebilir. Kullanıcı adı ve şifre tamamen kişiye özeldir. Şifre sadece ÜYE tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren ÜYE, “şifremi unuttum” bölümünden kendi e-posta adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir.  ÜYE’nin, kullanıcı adını ve şifresini başka kişilerle paylaşması durumunda sözleşme kapsamından doğan haklarının ve üyeliğinin derhal iptaline karar vermek ERK GARAJ’in takdirindedir. ÜYE’nin, kullanıcı adını ve şifresini başka kişilerle paylaşmasından doğan her türlü zarardan kullanıcı ve ÜYE sorumludur.

6.18.ÜYE, ERK GARAJ’in ÜYE’lere daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için ÜYE’lerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanmasına ve site üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutmasına, işlenmesine ve iletişime geçilmesine peşinen onay verdiğini beyan ve kabul eder.

6.19. ÜYE, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ERK GARAJtarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile internet, telefon, SMS, e-posta, bayi vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, ERK GARAJ’ye ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine peşinen izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir nedenle ve şekilde zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve ERK GARAJ’yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul ve taahhüt eder.

6.20. ERK GARAJ, bu sözleşme konusu hizmetlerin ÜYE’ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Bu durumda ÜYE herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

6.21.ERK GARAJ, ÜYE’lerin kişisel bilgilerini saklı tutacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

  

MADDE 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1.Site, ERK GARAJ’ye ait tasarım, yazılım, kodlar, telif haklarına giren çalışmalar içerikler ve üçüncü kişilerden temin edilmiş lisans hakları ile kullanıma sunulmuştur. ÜYE’ler sitede izin verilen veya veya başka bir şekilde  ulaşabildikleri ERK GARAJ’nin hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına giren çalışmalarını kendi adına çoğaltamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, bunlardan kopyalanmış çalışmalar yapamaz ve satamaz. Bu yolla üçüncü kişilerin ulaşmasına ve kullanmasına izin ve fırsat vererek ERK GARAJ’yi zarara uğratamaz. Bu kurallara uymadığı tespit edilen ÜYE’ler ve ERK GARAJ’ye lisans verenler ile üçüncü kişiler, ERK GARAJ’nin uğradığı zararlar ve talep edilebilecek tazminat, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri dâhil her türlü talep ve alacaklarını karşılamakla sorumlu olacaktır.

7.2.ÜYE, ERK GARAJ Web sitesine kayıt ve Site’nin kullanımı esnasında verdikleri kendilerine ait her türlü beyan, görüntü, yazılım, görsel ve işitsel içeriklerin ERK GARAJ tarafından gerek görüldüğünde kullanılabileceğini, çoğaltılabileceğini, sergilenebileceğini, işlenebileceğini, tercüme edilebileceğini, tasarruf edebileceğini bu kapsamda Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan 21 ve 25. maddeler arasında sayılan hakların ve tüm mali hakların ERK GARAJ’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bağlamda üçüncü şahısların veya diğer kullanıcı ve ÜYElerin söz konusu beyan, görüntü yazılım görsel ve işitsel içeriklerin ERK GARAJ tarafından kullanılmasından dolayı üzerinde yapacağı herhangi bir hukuki işlemden doğabilecek neticelerden ERK GARAJ’nin hiçbir şekilde sorumluluğunun ve yükümlüğünün bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

7.3.ERK GARAJ’nin, Site hizmetleri, bilgileri, ticari konumu, ticari markaları, telif haklarına dair veya sitedeki çalışma ve uygulamaları ile elde ettiği her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynî ve şahsî hakları, ticari bilgi kazanımları  üzerindeki tüm hakları saklıdır.

 

 MADDE 8. ERK GARAJ KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

ÜYE, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ERK GARAJ’nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ERK GARAJ’yi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

   

MADDE 9. MÜCBİR SEBEPLER

ERK GARAJ, hukuken mücbir sebep sayılan doğal afet, savaş, isyan, grev, iletişim sorunları, elektrik kesintisi, altyapı ve internet arızaları, kötü hava koşulları ve bunlara benzer nedenler ve ERK GARAJ’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ERK GARAJ’nin makul kontrolü haricinde gelişen ERK GARAJ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylardan dolayı işbu sözleşmede belirlenmiş görev ve yükümlülüklerinden herhangi birini gerekli ilgi ve dikkati göstermesine rağmen gecikme, eksik ifa etme veya edememesi söz konusu olursa görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemiş olarak kabul edilmeyecektir. Bu ve bunun gibi durumlar, ERK GARAJ’nin gerekli gayreti ve özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacak, gecikme, eksik ifa etme veya etmeme veya temerrüt addedilemeyecek ve ERK GARAJ’den herhangi bir nam altında hak ve alacak ve tazminat talebinde bulunulamayacaktır.

  

MADDE 10. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Çorum Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  

MADDE 11. YÜRÜRLÜK VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

11.1. ÜYE’nin, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ÜYE’nin ÜYE olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta ÜYE’nin e-posta adresine gönderilmiştir.

11.2.  ÜYE’nin, sitenin çalışma sistemlerini, işleyişini durdurmaya yönelik illegal yöntemlere başvurması,

ÜYE’nin, kendi adına oluşturduğu kullanıcı profilini üçüncü kişilerin kullanımına izin vermesi veya devretmesi,

ÜYE’nin, üçüncü kişilerin haklarına zarar vermesi veya yürürlükteki herhangi bir mevzuata, toplumun örf ve adetlerine aykırı hareket etmesi,

ÜYE’nin, sitede satışa arz ettikleri hizmet ve ürünlerin alım ve satımlarını ERK GARAJ’nin ödeme sistemini devre dışı bırakarak gerçekleştirmesi halinde

 ERK GARAJ, işbu sözleşmeyi hiçbir ihbar ve tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın dilediği zaman tek taraflı derhal fesih hakkına sahiptir.

1.3. ERK GARAJ, işbu sözleşmede ve sitede vb duyurularda, kullanıma, hizmetlere ve üyeliğe dair belirlenmiş olan kurallara uyulmaması halinde de tüm yasal hakları saklı kalarak sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Feshi gerektirecek söz konusu durumlardan dolayı doğabilecek tüm zararlardan ve tazmininden ÜYE sorumlu olacaktır.

11.4. İşbu sözleşme ÜYE’nin üyeliği iptal etmesi veya ERK GARAJ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

bottom of page