top of page

Dar ile Genişletilmiş Kasko Farkı Nedir?

Kasko sigortası isteğe bağlı bir sigorta türü olduğu için yaptırmak zorunlu değildir. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı için kasko sigortası genellikle ertelenmektedir. Fakat unutulmaması gereken en önemli konu zorunlu trafik sigortası sadece karşı taraf ve üçüncü kişilerde oluşan zararları karşılarken kasko sigortası araç sahiplerinin kendi araçlarında olan zararları karşılar.

Kasko sigortası, teminatlarına göre çeşitlere ayrılmaktadır. Bütçeye ve ihtiyaçlara uygun olan teminatlarla kasko poliçesi oluşturulabilir. Kasko türleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar genel kasko, dar kasko ve genişletilmiş kaskodur.

Genel Kasko Aracın başına gelme olasılığı yüksek olan teminatları içeren kasko türüdür. Genel kasko kapsamındaki teminatlar;
Araca çarpılması, Araç park halindeyken veya seyir halindeyken araca başka bir cismin çarpması, Araca başkalarının zarar vermesi, Aracın yanması, Aracın çalınması ya da parçalarının çalınmaya çalışılması esnasında uğradığı zarar teminatlar arasındadır.

Dar Kasko Genel olarak daha az prim ödemesi alan kasko çeşididir. İhtiyaç olmadığı düşünülen genel teminatlar içerisinden bir tanesi bile poliçeden çıkartılırsa dar kasko olarak adlandırılır. Diğer kasko türlerine göre daha ekonomik olan dar kasko tüm teminatları kapsamadığından dolayı tam anlamıyla aracı güvence altına aldığı söylenememektedir.

Genişletilmiş Kasko Fazla teminata ihtiyacı olan araç sahipleri için hazırlanan kasko türüdür. Genel kaskoya ek primler ödenmesi karşılığında ek teminatlar eklenmektedir. Ek teminatlar arasında doğal afetler, terör olayları sonucunda meydana gelen zararlar, yabani hayvanların verdiği zararlar vardır. Aracın uğradığı zararlar haricinde ek olarak araç içerisinde bulunan özel eşyalarda kasko dahilindedir. Ayrıca araçta bulunan üçüncü şahısların aldığı hasarların bedelini de karşılar ve yol yardımı hizmeti de ek teminatları arasında yer alır.
Genişletilmiş kaskonun da bir kapsamı vardır. Daha sonradan bir sorun yaşamamak için sözleşme yaparken bu kapsamlara da dikkat etmek gerekmektedir.Ayrıca genişletilmiş kaskosu bulunan bir aracın yaşamış olduğu kazalar nerede olursa olsun kasko kapsamı içerisinde olduğu unutulmamalıdır.

Dar Kasko ile Genişletilmiş Kasko Arasındaki Fark Her iki kasko arasındaki tüketici seçimini etkileyen en önemli faktörlerden birisi ekonomik duruma bağlı olmasıdır. Dar kasko da ödenen prim düşükken genişletilmiş kaskoda ödenen prim yüksektir. Buna karşılık olarak dar kaskoda güvence altına alınan teminatlar kısıtlıyken genişletilmiş kaskoda teminat imkanı çok daha fazladır. Ve genel olarak genişletilmiş kasko tüketici tarafından daha güvenli bulunduğu için tercih edilmektedir.

Comments


bottom of page